دکتر کامپیوتر
سر بزن درجه بگیر
خوش امدید
بیا ایلین چت سر بزن ممنون تا درجه بگیری

برای بنر خوبه

http://www-db.deis.unibo.it/courses/TW/DOCS/w3schools/w3css/w3css_slideshow.asp.html

نتیجه تصویری برای پست مذهبی فرهنگی

آموزش الگوریتم و فلوچارت به زبان ساده


ابتدا تاریخچه الگوریتم را بیان میکنیم ؛

الگوریتم از نام ریاضی دان ، ستاره‌ شناس و جغرافی‌ دان سرشناس ایرانی ، یعنی خوارزمی گرفته شده است که در خوارزم زاده شد و در دانشگاه ” بیت الحکمه ” بغداد به اوج شهرت رسید .

در قرن ۱۳ کلمه ی الگوریسموس (algorismus) به معنای سیستم شمارش عربی  ( یعنی اعداد ۰ تا ۹ و نیز مفهوم اعشار ) بود که هنوز هم یکی از معانی واژه الگوریسم است.

مفهوم دیگر الگوریسم ، حساب کردن با کمک اعداد عربی است ؛ یعنی فن انجام اعمال حسابی پایه مانند جمع و ضرب ، با قرار دادن اعداد در زیر هم و اعمال قواعدی خاص ، که جایگزین اعداد رومی و استفاده از چرتکه شد .

در قرن ۱۹ این کلمه در زبان فرانسوی به algorithme تغییر شکل پیدا کرد ، البته معنای آن ثابت ماند . طولی نکشید که این کلمه به شکل algorithm وارد زبان انگلیسی شد ولی فقط در قرن ۱۹ میلادی بود که معنای عام‌ تر امروزی‌ اش را یافت و به الگوریتم معروف شد .

http://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-broadband-connection-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-7/

نتیجه تصویری برای سایه پردازی روشن گرافیکی
تعداد صفحات : 5
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد